Strona Główna

Witamy na oficjalnej stronie internetowej
Zachodniego Oddziału nr. 2
Polskiego Klubu Psa Rasowego
 


 

 


Członkowie byłego Oddziału nr 3 mog?wpłaca?składki członkowskie na konto zarządu głównego 

w przypadku wystaw,  na konta wskazane w zakładce wystawy

 

Nr konta bankowego: Volkswagen Bank Direct 97213000042001035269280001 Zachodni Oddzia? nr 2  jest  jednostk?nbsp; terenow?nbsp; Polskiego Klubu Psa Rasowego - Polskiego Związku Kynologicznego zrzeszającego hodowców i miłośników psów rasowych, będącego aktywnym członkiem międzynarodowej federacji kynologicznej Alianz Canine Worldwide.

z
Oddzia?nr 2 obejmuje swoim działaniem teren Polski Zachodniej i inne obszary. Skupia hodowców, właścicieli i miłośników psów.

Oddzia?Zachodni to nowa jakość w kynologii.